استادیار گروه مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

زمینه های تحقیقاتی:

دینامیک سیالات محاسباتی، جریان های تراکم پذیر، جریان های دوفازی، توربوماشین ها، تهویه مطبوع


Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved