استادیار گروه مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر تهران

مدیر گروه مهندسی مکانیک

زمینه های تحقیقاتی: تبدیل انرژی، دینامیک سیالات محاسباتی، تهویه مطبوع

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved