استادیار گروه مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر تهران


زمینه های تحقیقاتی: تبدیل انرژی، دینامیک سیالات محاسباتی، تهویه مطبوع

اطلاعیه ها

Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved