• بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران  (1396/7/28)
    بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران یست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، با همکاری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان و انجمن مهندسان مکانیک ایران، درتاریخ های 4 تا 6 اردیبهشت سال 1397 در شهر سمنان برگزار خواهد شد. بدینوسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و صنعتگران دعوت می ­شود تا با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای صنعتی و پژوهشی خود در زمینه ­های مختلف مهندسی مکانیک، با این کنفرانس همکاری نموده و بر غنای آن بیفزایند. مشاهده ادامه


Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved