استادیار گروه مهندسی مکانیک (گرایش تبدیل انرژی)

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه امیرکبیر تهران

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهرضا

زمینه های تحقیقاتی: دینامیک سیالات محاسباتی، جریان های تراکم پذیر، جریان های دوفازی، توربوماشین ها، تهویه مطبوع

اطلاعیه ها
  • بیست و ششمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران
    یست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران، با همکاری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان و انجمن مهندسان مکانیک ایران، درتاریخ های 4 تا 6 اردیبهشت سال 1397 در شهر سمنان برگزار خواهد شد. بدینوسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و صنعتگران دعوت می ­شود تا با ارائه مقالات علمی و دستاوردهای صنعتی و پژوهشی خود در زمینه ­های مختلف مهندسی مکانیک، با این کنفرانس همکاری نموده و بر غنای آن بیفزایند.


Copyright © 2012-2016 shahreza.ac.ir all rights reserved